ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
23

Επωνυμία Εταιρίας
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος
ERNST & YOUNG

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστοσελίδα
www.ey.com

Άτομο Επικοινωνίας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ
2102886000
Andreas.Hadjidamianou@gr.ey.com

Έδρα
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
210 2886000
210 2886905
george.anastopoulos@gr.ey.com

Υποκατάστημα
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, 546 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 512515
210 2886905
konstantinos.katsagannis@gr.ey.com

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ERNST & YOUNG SOUTHEAST EUROPE PUBLIC LIMITED
ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED

Μέλη Διοίκησης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ
Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
Μέλος

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1685 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2217 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1518 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1325 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2333 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΚΛΗ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1364 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2410 ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΛΙΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1590 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΠΤΣΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1813 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΦΑΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1835 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΚΑΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1884 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1339 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2683 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2629 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2504 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΛΑΚΗ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2509 ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΓΑ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2675 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2684 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2752 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2750 ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΣΕΚΑ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2815 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΟΥΖΑ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2836 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2806 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2887 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2925 ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2933 ΣΟΦΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3108 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΓΚΕΡΗ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3096 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3125 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3097 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2865 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΓΓΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3185 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3215 ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΠΠΑΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3206 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3236 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΣΑΝΗ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2205 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
2878 ΗΛΙΑΣ ΚΙΜΟΥΣΗΣ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
3186 ΧΟΛΤΑ ΠΛΑΚΟΥ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)
1357 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΕ (23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
Ernst&Young Global Lmited ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ