ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
24

Επωνυμία Εταιρίας
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος
UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστοσελίδα
www.axonaudit.gr

Email
info@axonaudit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
210 8211754
6932356881
eantonopoulos@axonaudit.gr

Έδρα
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75, 10434, ΑΘΗΝΑ
210 8211754
210 8256067
info@axonaudit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1141 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
1420 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2662 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΛΑΚΗ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2898 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΣΚΟΥ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2347 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
3033 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΥ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
3021 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2386 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
Urbach Hacker Young International UNITED KINGDOM