ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
24

Επωνυμία Εταιρίας
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος
UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστοσελίδα
www.axonaudit.gr

Email
info@axonaudit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
210 8211754
6932356881
eantonopoulos@axonaudit.gr

Έδρα
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75, 10434, ΑΘΗΝΑ
210 8211754
210 8256067
info@axonaudit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Μέλη Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΜΕΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΣΚΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1420 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
Urbach Hacker Young International UNITED KINGDOM