ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ
24

Επωνυμία Εταιρίας
ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος
UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ιστοσελίδα
www.axonaudit.gr

Email
info@axonaudit.gr

Άτομο Επικοινωνίας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
210 8211754
6944 226306
snikiforakis@axonaudit.gr

Έδρα
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75, 10434, ΑΘΗΝΑ
210 8211754
210 8256067
info@axonaudit.gr

Υποκατάστημα
ΓΕΦΥΡΑ ΚΛΑΔΙΣΟΥ , 73131, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
28210 95120
28210 95120
info@axonaudit.gr

Ιδιοκτήτες Εταιριών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη Διοίκησης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΜΕΛΟΣ

Συν. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
1578 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
1141 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
1420 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΙΑΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2435 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2592 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2582 ΖΩΗ ΚΑΜΙΝΑΡΙΔΗ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2662 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΛΑΚΗ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2898 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΣΚΟΥ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2347 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
3033 ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΥ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
3021 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)
2386 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ)

Δίκτυο στο οποίο ανήκει
Urbach Hacker Young International UNITED KINGDOM