Αρ. Μητρώου Επωνυμία Εταιρίας Διακριτικός Τίτλος 61 FIVEB AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5B AUDITORS 62 GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε. GOODWILL AUDIT SERVICES 63 CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. CPA AUDITORS & CONSULTANTS 64 MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MAGROWTH & CO 65 ΚΟΝΕΚΤ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΚΟΝΕΚΤ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 66 IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε. IAN AUDITOR 67 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι.Κ.Ε. 68 METIS ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. METIS 69 COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.ΙΚΕ COMPASS Μ.ΙΚΕ 70 ZEPHYROS PARTNERS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ZEPHYROS PARTNERS 71 ALPHA AUDITORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ALPHA AUDITORS 72 PREMIUM AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ PREMIUM AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΟΕΛ ΑΕ 73 Apex Certified Auditors ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Apex Certified Auditors 74 Alternative Audit ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Alternative Audit ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 75 BUSINESS STRATEGY AUDIT & ASSURANCE SERVICES I.K.E. BSAA I.K.E. 76 AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. AXON AUDIT 77 DCP PROTAU ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DCP PROTAU Α.Ε.